സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥന – വലിയ നോമ്പിലെ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും വൈകിട്ട് 7 മുതൽ

പ്രിയരെ, സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് ക്രൈസ്തവ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശുദ്ധ വലിയ നോമ്പിലെ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നടത്തി വരുന്ന സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥന ഈ വർഷം സൂമിലും ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലുടെയും വലിയ നോമ്പിലെ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും വൈകിട്ട് 7 മുതൽ നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ളവർ പേരുകൾ മുൻകൂട്ടി 39584020 എന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ അയച്ചു നൽകുക ഗീവർഗീസ് കെ ജെ 36444866 (sec.STOCYM)

Continue reading